Mini-Guard


Mini-Guard on tilapäiseen liikenteen ohjaamiseen ja työmaan suojaamiseen tarkoitettu turvakaide. Turvakaide asennetaan tielle ja ankkurointi tarvitaan ainoastaan kaidejonon alussa ja lopussa. Mini-Guard turvakaidetta on helppo siirellä muutuvien liikennejärjestelyjen mukaan.

Mini-Guard kaiteilla on pääasiallisesti kaksi tärkeää funktiota: Suojaaminen ja liikenteenohjaus. Litteästi muotoiltu jalusta on suunniteltu niin että mahdollisen päälleajon sattuessa, ajoneuvon oma paino painaa Mini-Guard kaidetta kohden maata. Liikenteenohjauksessa voidaan Mini-Guard elementtiin asentaa heijastimet parantamassa pimeänäkyvyyttä.

Mini-Guard kaide täyttää EN 1317-2 T1, T2 & T3 standardin mukaiset vaatimukset.

mini-guard-3
mini-guard-1
mini-guard-2
mini-guard-4
mini-guard-3 mini-guard-1 mini-guard-2 mini-guard-4